k.˙. Vojtýchov u Konice
(obec Hvozd, okres PV)
LokalitaPrvnÝ zmÝnka
[1] Vojtýchov 1348
[2] Skalka