k.ú. Nové Sedlice
(obec Nové Sedlice, okres OP)
LokalitaPrvní zmínka
[1] Nové Sedlice 1377
[2] Přerovec 1513
[3] Chorýnskovice (zaniklá obec) 1797
[4] Mariánov (zaniklá obec) 1797