k.ú. Víceměřice
(obec Víceměřice, okres PV)
LokalitaPrvní zmínka
[1] Víceměřice 1317