Historický místopis severní Moravy a Slezska - bibliografie

Následující stránky mohou usnadnit základní prostorovou orientaci na území okresů Olomouckého a Moravskoslezského kraje (+ okresu Vsetín ze Zlínského kraje).

Okresní přehledy zahrnují příslušnost jednotlivých katastrálních území do obcí dle současného administrativního uspořádání. Horní část stránky každého katastrálního území obsahuje zjištěné názvy lokalit včetně názvů objektů (hradů a zámků), ležících mimo intravilány obcí, a také německá, příp. polská nebo dřívější pojmenování, liší-li se výrazněji od nynějších názvů. Spodní část každé stránky obsahuje odkazy na dostupnou literaturu (zatím jen úzký výběr).

Připravená územní struktura, zpracovaná na základě číselníku katastrálních území Českého statistického úřadu a uvedené použité literatury, bude průběžně aktualizována a doplněna o bibliografické odkazy na památkové objekty, nacházející se na sledovaném území.zpět MS-památky